MĚSTA, DATA, INVESTICE

2021 KONFERENCE NSZM

TAH SPRÁVNÝM SMĚREM!

 

Ve spolupráci s Institutem veřejné správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 

 

14. - 15. ČERVNA 2021 / BRNO

 

investice / plánování a řízení / participace témata udržitelného rozvoje a MA21...

přes 25 LET ZKUŠENOSTÍ

TAH SPRÁVNÝM SMĚREM!

Potkejte se s lidmi / sdílejte své zkušenosti / inspirujte (se)

KDY...

14. - 15. června 2021

KDE...

BRNO, Aula Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (Lipová 41a, Brno-Pisárky)

CO...

. PŘÍKLADY A INSPIRACE Z OBCÍ - záměry, ukázky a podpora v oblasti investic, plánování a řízení, participace, MA21 a mnohem více

. DATA A JEJICH VYUŽITÍ V OBCÍCH - sledování a hodnocení dat, vazba na strategie, zdroje dat

. SLAVNOSTNÍ RECEPCE pro členy NSZM ČR

POD ZÁŠTITOU...

. ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové

. generálního ředitele CzechInvest Patrika Reichla (v jednání)

. 1. náměstka primátorky statutárního města Brna Petra Hladíka

PRO...

všechny zájemce zejména z územní veřejné správy a spolupracujících institucí a organizací

JAK...

zdarma - REGISTRACE nutná

2

DNY

20+

PREZENTUJÍCÍCH

200+

účastníků

Program konference

1. DEN
14. červen 2021

10 : 20 - 12 : 30

INVESTICE PRO ROZVOJ MĚST

ROLE INVESTIC PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Klára Dostálová / David Koppitz, MMR 

FINANČNÍ PODPORA PRO INVESTICE VE MĚSTECH PO r. 2023
zástupce MMR

ASISTENCE MĚSTŮM V OBLASTI INVESTIC
Patrik Reichl, generální ředitel CzechInvest

PODPORA LOKÁLNÍ ZAMĚSTNANOSTI PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Leona Gergelová Šteigrová, vedoucí odd. veř. zakázek MPSV

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO PŘÍPRAVY INVESTIC
Petr Švec, ředitel NSZM ČR

DOPORUČENÉ KROKY PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI INVESTICE (PŘÍPADOVÁ STUDIE STAVBY BAZÉNU)
Filip Hrůza, vedoucí Institutu veřejné správy, Masarykova Univerzita

 

Předání nejlepší dobré praxe za rok 2020, vyhlášení nového ročníku

12 : 30 - 13 : 30

PŘESTÁVKA

 13 : 30 - 15 : 30
Odpolední část je rozdělena na dva paralelní bloky

Paralelní tematický blok A – INVESTICE V PRAXI

Panelová diskuse k přípravě, realizaci a vyhodnocení investic ve městech. V panelu zasednou finanční expert, odborník na řízení procesů, právník a politikové vybraných Zdravých měst.

David Šafránek – místostarosta, CHOTĚBOŘ

Petr Hladík – 1. náměstek primátorky, BRNO

Jan Kučera – místostarosta, ROŽNOV P. RADHOŠTĚM

Jakub Malačka – místostarosta, ZNOJMO

Roman Fišer – odborník na řízení procesů, CIEM

Pavel Franc – právník, CEO - Frank Bold Advokáti

Miloslav Kvapil – odborník na řízení veřejnoprávních korporací, DYNATECH

13 : 30 - 15 : 30

Paralelní tematický blok B – KALEIDOSKOP INSPIRACÍ

Prezentace příkladů dobré praxe k vybraným tématům udržitelného rozvoje.

BRNO – Jak v Brně pracujeme s brownfields?

PRAHA 10 – Zapojování veřejnosti do přípravy strategie

KLATOVY – Klatovské parky – kompletní revitalizace

JIHLAVA – Osvětová kampaň Jihlava bez odpadu!

KRAJ VYSOČINA – Informační systém kvality ovzduší v kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Integrovaný systém řízení kraje

od 18 : 00 (volně navazující program pro Zdravá města, obce,  regiony a zvané účastníky)

SLAVNOSTNÍ RECEPCE

Zdravá města, obce a regiony v České republice - ocenění, ohlédnutí

2. DEN
15. červen, 2020

DATA A JEJICH VYUŽITÍ V OBCÍCH

  • • JE SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DAT POTŘEBNÉ PRO ROZVOJ OBCE?
  • • OBEJDE SE KVALITNÍ STRATEGIE BEZ RELEVANTNÍCH DAT?
  • • JAKÁ DATA JSOU PO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY DOSTUPNÁ A ODKUD JE ČERPAT?

9 : 00 – 11 : 30

Data - NÁRODNÍ ÚROVEŇ

Sledování a vyhodnocování dat je důležitou podmínkou úspěšného rozvoje. Město/obec/region díky nim získává informace o stavu a trendu rozvoje jednotlivých oblastí. Na národní úrovni existuje řada doporučení, dat a zkušeností, které lze v lokálním měřítku prakticky využít.

 

VÝZNAM DAT PRO STRATEGICKOU PRÁCI A PODPORA MMR
Zástupce MMR

DATOVÁ PODPORA A AKTIVITY MINISTERSTVA VNITRA RO OBCE A JEJICH ÚŘADY
David Sláma, ředitel odboru strateg. rozvoje a koordinace veřejné správy MV

DATABÁZE STRATEGIÍ – NÁRODNÍ SYSTÉM MMR PRO STRATEGICKOU PRÁCI
Věra-Karin Brázová, Petr Valenta - Odbor regionální politiky, Oddělení urbánní politiky a strategií MMR

VEŘEJNÁ DATABÁZE ČSÚ A DALŠÍ ZDROJE DAT PRO OBCE
Leona Tolarová, oddělení informačních služeb - Český statistický úřad

DATA CZECHINVESTU JAKO PODKLAD PRO STRATEGICKÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ OBCE  
Michal Heinzl (Datový analytik CI), Michal Urban (Ředitel regionálních kanceláří CI)

JAK PŘEHLEDNĚ KOMUNIKOVAT DATA O MĚSTĚ … MÁ TO SMYSL?
Roman Kučera, expert pro publicitu a komunikaci

12 : 00 – 14 : 30

Práce s daty – PŘÍKLADY Z PRAXE

Konkrétní zkušenosti z místní úrovně v oblasti práce s daty, jejich benchmarkingu a interpretace má řada nejen Zdravých měst.
Odpolední blok představí vybrané z nich.

 

MOZAIKA - EXPERTNÍ WEB PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ
Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR

MĚŘENÍ ROZVOJE OBCÍ – SADA KLÍČOVÝCH INDIKÁTORŮ
Tomáš Hák, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

DATA.BRNO – DATOVÝ PORTÁL MĚSTA BRNA
František Kubeš, vedoucí Odboru strateg. rozvoje a spolupráce, Magistrát města Brna

DATA A ŘÍZENÍ STRATEGIE | DAČICE
Karel Macků, starosta města Dačice; zástupce MUNI

AGIS SMS ČR - GEOINFORMAČNÍ SYSTÉM PRO OBCE
Pavel Felcán, Pavel Macoun – Sdružení místních samospráv ČR

VYUŽITÍ OPEN DAT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - NÁSTROJ ZLEPŠOVÁNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB: PŘÍKLAD INTERAKTIVNÍ MAPY NEZISKOVÉHO SEKTORU
Vilém Pařil, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

MÍSTO KONÁNÍ

BRNO

Aula Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (Lipová 41a, Brno-Pisárky)

UBYTOVÁNÍ

Účastníci mohou využít ubytování v Garni hotelu Vinařská,
který se nachází v těsné blízkosti místa konání akce.

Dále je možno vybírat z ubytovacích zařízení města Brna.

DOPLŇKOVÝ PROGRAM

Město Brno nabízí zájemcům široké spektrum vyžití.
Tipy na zajímavá místa a aktivity budou doplněny v nejbližších dnech.

Témata

Konference představuje důležitá témata témata kvality života, zdraví, udržitelného rozvoje a MA21

Investice v praxi - panelová diskuze

Panelová diskuse s odborníky a praktiky z měst.

VÍCE

Informační systém kvality ovzduší v kraji | Kraj Vysočina

Cílem projektu „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV) je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v online formátu.

VÍCE

Klatovské parky - kompletní revitalizace | Klatovy

Navázat na historii místa a zároveň ve spolupráci s architekty upravit prostor s ohledem na dnešní potřeby bylo záměrem města při revitalizaci několika městských parků.

VÍCE

Jak v Brně pracujeme s brownfields? Mapování a ukázky revitalizace | Brno

V Brně se realizuje velké množství projektů, které upadajícím, chátrajícím a nevyužívaným lokalitám vdechují nový život. Tyto investice jsou zpravidla mnohem nákladnější než výstavba tzv. na zelené louce a jsou spojeny s celou řadou rizik.

VÍCE

Integrovaný systém řízení kraje | Moravskoslezský kraj

Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.

VÍCE

Data a jejich využití v obcích | odborný seminář

Sledování a vyhodnocování dat je důležitou podmínkou úspěšného rozvoje. Město/obec/region díky nim získává informace o stavu a trendu rozvoje jednotlivých oblastí.

VÍCE

Zapojování veřejnosti do přípravy strategie | Praha 10

Zpracování Strategie pro Desítku probíhalo za výrazné spoluúčasti veřejnosti pomocí různých participačních nástrojů. Městská část sesbírala 1 148 podnětů od občanů, 282 od podnikatelů, spolků a rodin a 7 200 z pocitových map.

VÍCE

Osvětová kampaň Jihlava bez odpadu| Jihlava

Nejen pro velká města je problematika odpadu velkým „tématem“. Jihlava se rozhodla upozornit na toto téma formou kampaně zaměřené na širokou veřejnost.

VÍCE

Zdravá města, obce a regiony | Česká republika

Zdravá města, obce a regiony v naší republice koordinuje a reprezentuje mezinárodně certifikovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR).

VÍCE

ŘEČNÍCI A HOSTÉ

Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj

Patrik Reichl

generální ředitel CzechInvest

David Koppitz

náměstek ministryně pro místní rozvoj

David Sláma

ředitel odboru strateg. rozvoje a koordinace veřejné správy MV

Leona Gergelová Šteigrová

vedoucí odd. veř. zakázek MPSV

Petr Hladík

1. náměstek primátorky města Brna

Tomáš Hák

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Filip Hrůza

vedoucí Institutu veřejné správy, Masarykova Univerzita

Aleš Cibulka

moderátor a publicista

Podpora

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt

Telefon

602 717 387